Chữa bài văn tả cảnh?

Câu hỏi 2 (Trang 53 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chữa bài văn tả cảnh? Phần soạn bài Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh – Tuần 5, trang 53 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Chữa bài:

a) Tham gia chữa lỗi chung cùng cả lớp theo hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo) : lỗi về bố cục bài, lỗi về ý, lỗi đặt câu, lỗi dùng từ, lỗi chính tả,…

b) Đọc lại bài làm của mình (chú ý đọc kĩ những phần cô giáo (thầy giáo) khen, chê).

c) Tự chữa bài làm của mình:

– Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của cô giáo (thầy giáo).

– Trao đổi bài với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

(BAIVIET.COM)