Chủ quán kiện bác nông dân về điều gì?

Câu hỏi 1: (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chủ quán kiện bác nông dân về điều gì? Phần soạn bài tập đọc Mồ Côi xử kiện trang 139, 140, 141 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Chủ quán kiện bác nông dân về việc bác ta đã vào quán hít mùi thơm của các món ăn mà không trả tiền.

(BAIVIET.COM)