Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Câu hỏi 3 (Trang 69 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 69 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Chủ ngữ đó do các danh từ, cụm danh từ (có cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.

(BAIVIET.COM)