Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ nào tạo thành ?

Câu hỏi 3 (Trang 36 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ nào tạo thành ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 36 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Chủ ngữ trong các câu trên chỉ những sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ.

Chúng do danh từ riêng và các cụm danh từ tạo thành.

(BAIVIET.COM)