Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt?

Câu hỏi 3 (Trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chú Mo-ri-xơn nói với con điều gì khi từ biệt? Phần soạn bài Tập đọc: Ê-mi-li, con… trang 49 – 50 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Chú Mo-ri-xơn nói với con là trời sắp tối rồi, không bế Ê-mi-li về được. Chú còn dặn con khi mẹ đến, hãy ôm hôn mẹ cho cha và nói với mẹ “Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn”.

(BAIVIET.COM)