Chú hề đặt câu hỏi với công chúa về hai mặt trăng để làm gì?

Câu hỏi 3 (Trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Chú hề đặt câu hỏi với công chúa về hai mặt trăng để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Chú hề đặt câu hỏi với công chúa về hai Mặt Trăng để dò hỏi ý của công chúa khi thấy một Mặt Trăng đang chiếu sáng trên bầu trời, một Mặt Trăng đang nằm trên cổ công chúa.

(BAIVIET.COM)