Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?

Câu hỏi 1 (Trang 55 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì? Phần soạn bài Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn trang 55 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Chủ đề của cuộc thi vẽ là Em muốn sống an toàn, một chủ đề liên quan đến vấn đề luật lệ giao thông.

(BAIVIET.COM)