Chọn ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc?

Câu hỏi 1 (Trang 146 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chọn ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc trang 146 – 147 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.

b) Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

c) Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc.

Trả lời:

Chọn câu b) Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

(BAIVIET.COM)