Chọn ý đúng nhất để nói lên nội dung câu chuyện ?

Câu hỏi 4: (Trang 30 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chọn ý đúng nhất để nói lên nội dung câu chuyện ? phần soạn bài tập đọc Người mẹ trang 30 SGK tiếng việt tập 1.

Khoanh tròn khi chọn ý đúng nhất để nói lên nội dung câu chuyện:

a) Người mẹ rất dũng cảm
b) Người mẹ không sợ Thần Chết
c) Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con

Trả lời:

Chọn C – Người mẹ rất yêu con. Vì cuộc sống của con, người mẹ có thể làm tất cả.

(BAIVIET.COM)