Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Câu hỏi 2: (Trang 126 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc trang 126 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang.

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc có thói quen ở nhà sàn.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.

(BAIVIET.COM)