Chọn từ thích hợp trong các từ sau đây để điền vào chỗ trống: anh dũng, dũng cảm, dũng mãnh?

Câu hỏi 3 (Trang 83 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chọn từ thích hợp trong các từ sau đây để điền vào chỗ trống: anh dũng, dũng cảm, dũng mãnh? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng việt Tập 2.

– … bênh vực lẽ phải.

– khí thế …

– hi sinh …

Trả lời:

– Dũng cảm bênh vực lẽ phải.

– Khí thế dũng mãnh.

– Hi sinh anh dũng.

(BAIVIET.COM)