Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào ô trống dưới đây?

Câu hỏi 3 (Trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào ô trống dưới đây? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 – 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Em hãy chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn (đất, cọp, bụt, chị em gái) điền vào ô trống để hoàn chỉnh các thành ngữ dưới đây?

a) Hiền như…

b) Lành như…

c) Dữ như….

d) Thương nhau như…..

Trả lời:

a) Hiền như Bụt

Hiền như đất

b) Lành như Bụt

Lành như Đất

c) Dữ như Cọp.

d) Thương nhau như chị em ruột.

(BAIVIET.COM)