Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào ô trống dưới đây?

Câu hỏi 3 (Trang 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào ô trống dưới đây? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 33 – 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Em hãy chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn (đất, cọp, bụt, chị em gái) điền vào ô trống để hoàn chỉnh các thành ngữ dưới đây?

a) Hiền như…

b) Lành như…

c) Dữ như….

d) Thương nhau như…..

Trả lời:

a) Hiền như Bụt

Hiền như đất

b) Lành như Bụt

Lành như Đất

c) Dữ như Cọp.

d) Thương nhau như chị em ruột.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận