Chọn từ ngữ thích hợp ở 2 cột A, B để ghép thành câu?

Câu hỏi 3: (Trang 99 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Chọn từ ngữ thích hợp ở 2 cột A, B để ghép thành câu? Phần soạn bài – luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái trang 98, 99 SGK tiếng việt tập 1.

Chọn từ ngữ thích hợp ở 2 cột A, B để ghép thành câu.

soan bai luyen tu va cau on tap ve tu chi hoat dong trang thai tieng viet lop 3

Trả lời:

Các câu cần ghép:

– Những ruộng lúa cấy sớm đã trổ bông.

– Những chú voi thắng cuộc huơ vòi chào khán giả.

– Cây cầu làm bằng thân dừa bắc ngang dòng kênh.

– Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng trên sông.

(BAIVIET.COM)