Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm ?

Câu hỏi 2: (Trang 71 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm ? phần ôn tập giữa học kì I – Tiết 6 tuần 9 trang 71 SGK tiếng việt tập 1.

Xuân về, cây cỏ trải một màu……. Trăm hoa đua nhau khoe sắc.

Nào chị hoa huệ……., chị hoa cúc……. chị hoa hồng……., bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai.

Tất cả đã tạo nên một vườn xuân…….

(đỏ thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ)

Trả lời:

Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc.

Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi chị hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai.

Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ.

(BAIVIET.COM)