Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu với mỗi từ ngữ đó ?

Câu hỏi 3: (Trang 100 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu với mỗi từ ngữ đó ? phần soạn bài chính tả: Liên hợp quốc trang 100 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

– Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

– Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

(BAIVIET.COM)