Chọn thêm một tên khác cho câu truyện?

Câu hỏi 5: (Trang 95 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chọn thêm một tên khác cho câu truyện? Phần soạn bài tập đọc Nắng phương Nam trang 95 SGK tiếng việt tập 1.

Chọn thêm một tên khác cho truyện:

a) Câu chuyện cuối năm

b) Tình bạn

c) Cành mai Tết

Trả lời:

– Gửi nắng ra Hà Nội.

– Cành mai chở nắng phương Nam.

(BAIVIET.COM)