Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau?

Câu hỏi 1 (Trang 52 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp (Tuần 23) trang 52 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:

 

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu cũng đánh bên thành cũng kêu

 

Hình thức thường thống nhất với nội dung

Cái nết đánh chết cái đẹp

Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon

Trả lời:

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài:

– Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

– Cái nết đánh chết cái đẹp

Hình thức thường thống nhất với nội dung:

– Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

(BAIVIET.COM)