Chọn một trong hai từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa từ ấy?

Giải câu 4 (Trang 74 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chọn một trong hai từ dưới đây và đặt câu để phân biệt các nghĩa từ ấy? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa, trang 73 – 74 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

a) Đi

– Nghĩa 1: tự di chuyển bằng bàn chân.

– Nghĩa 2: mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

b) Đứng

– Nghĩa 1: ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

– Nghĩa 2: ngừng chuyển động.

Trả lời:

a) Đi

– Nghĩa 1: Tự di chuyển bằng chân.

  • VD: Em đi bộ rất nhanh.

– Nghĩa 2: Mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

  • VD: Em đi đôi giày này rất vừa.

b) Đứng

– Nghĩa 1: Ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.

  • VD: Chúng em đứng nghiêm chào cờ Tổ quốc.

– Nghĩa 2: Ngừng chuyển động.

  • VD: Trời đứng gió, cây cối rũ rượi.

(BAIVIET.COM)