Chọn một tên khác cho truyện ?

Câu hỏi 5: (Trang 62, 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Chọn một tên khác cho truyện ? phần soạn bài Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già trang 62, 63 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Chọn một tên khác cho truyện

Trả lời:

– Biết quan tâm tới người khác.

– Sự cảm thông chia sẻ của những đứa trẻ.

(BAIVIET.COM)