Chọn khoảng 3 câu trong bài Văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan đến từng câu?

Câu hỏi 2 – Luyện tập  (Trang 131 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Chọn khoảng 3 câu trong bài Văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan đến từng câu? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 131 – 132 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Chọn khoảng 3 câu trong bài Văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan đến từng câu.

M: Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.

Câu hỏi:

– Thuở đi học, chữ Cao Bá Quát thế nào ?

– Chữ ai xấu?

– Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?

– Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát dù hay vẫn bị điểm kém ?

Trả lời:

a) Ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì”

– Cao Bá Quát suy nghĩ gì về lá đơn viết cho bà cụ?

– Văn dù có hay mà chữ xấu thì thế nào?

b) “Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang mới chịu đi ngủ”

– Mỗi buổi tối ông đã làm gì?

– Sáng sáng , ông đã làm gì để luyện chữ viết của mình

c) Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau”

– Sau một thời gian luyện tập chữ viết của ông thế nào

– Khi chữ viết đã tiến bộ ông còn làm gì nữa?

(BAIVIET.COM)