Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than để điền vào các ô trống ?

Câu hỏi 3: (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than để điền vào các ô trống ? phần soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? trang 85 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

NHÌN BÀI CỦA BẠN

Phong đi học về . Thấy em rất vui, mẹ hỏi :
Hôm nay có được điểm tốt à ?
Vâng! con được điểm 9 nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long.
Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được điểm cao như thế.
Mẹ ngạc nhiên :
Sao con nhìn bài của bạn?
Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu! Chúng con thi thể dục ấy mà.

(BAIVIET.COM)