Chọn dấu câu để điền vào ô trống ?

Câu hỏi 4: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chọn dấu câu để điền vào ô trống ? phần soạn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

chon dau cau de dien vao o trong - cau hoi

Trả lời:

a) Một người kêu lên : “Cá heo !”

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết : chăn, màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà …

c) Đông Nam Á gồm mười một nước là : Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

(BAIVIET.COM)