Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ?

Câu hỏi 2: (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông trang 87 SGK tiếng việt tập 1.

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ?

a) (cong, coong) :
Chuông xe đạp kêu kính …, vẽ đường….

b) (xong, xoong) :
Làm … việc, cái …

Trả lời:

a) chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong
b) làm xong việc, cái xoong

(BAIVIET.COM)