Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn?

Câu hỏi 2 (Trang 16 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn? Phần soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học trang 16 – 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm chỗ ngồi

Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau), bà trở lại và hỏi ông ngồi đầu hàng ghế (rằng / rằn):

– Thưa ông! Phải (chăng / chăn) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ?

– Vâng, nhưng (sin / xin) bà đừng (băng khoăng / băn khoăn), tôi không (sao / xao)!

– Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi để (sem / xem) tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không.

TRUYỆN VUI NƯỚC NGOÀI

Trả lời:

Em chọn cách viết đúng như sau:

… Lát sau…

… hàng ghế rằng…

… phải chăng…

… nhưng xin bà…

… băn khoăn…

… không sao…

… hỏi xem…

(BAIVIET.COM)