Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống để tạo thành hình ảnh so sánh ?

Câu hỏi 3: (Trang 69 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống để tạo thành hình ảnh so sánh ? phần ôn tập giữa học kì I – Tiết 1 tuần 9 trang 69 SGK tiếng việt tập 1.

a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như……….

b) Tiếng gió rừng vi vu như……….

c) Sương sớm long lanh tựa……….

( Một cánh diều, những hạt ngọc, tiếng sao )

Trả lời:

a) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như một cánh diều.

b) Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo thổi.

c) Sương sớm long lanh tựa như những hạt ngọc.

(BAIVIET.COM)