Chọn các tiếng trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn?

Câu hỏi (Trang 125 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chọn các tiếng trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói trang 124 – 125 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Băng trôi

(Lúi/ Núi) băng trôi (lớn/ nớn) nhất trôi khỏi (Lam/ Nam) Cực vào (lăm/ năm) 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31 000 ki-lô-mét vuông. Núi băng (lày/ này) lớn bằng nước Bỉ.

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

b) Sa mạc đen

(Ở/ Ỡ) nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này (củng/ cũng) màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có (cảm/ cãm) giác biến thành màu đen và (cả/ cã) thế giới đều màu đen.

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

Trả lời:

a) Núi băng trôi lớn nhất trôi khỏi Nam Cực vào năm 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31.000 ki-lô-mét vuông. Núi băng này lớn bằng nước Bỉ.

b) Ở nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này cũng màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có cảm giác biến thành màu đen và cả thế giới đều màu đen.

(BAIVIET.COM)