Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn ?

Câu hỏi (Trang 86 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 86 – 87 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Sa mạc đỏ

Ở lục địa Ô-xtrây-li-a có một (sa, xa) mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ (sen, xen) kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

b) Thế giới dưới nước

Đáy (biển, biễn) cũng có núi non, thung (lũng, lủng) và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

TRẦN HOÀNG HÀ

Trả lời:

a) Sa mạc đỏ

Ở lục địa ô-xtrây-li-a có một sa mạc màu đỏ. Trên trời dưới đất đều có những mảng màu hồng, màu đỏ, xen kẽ rất kì lạ. Khi trời mưa nhỏ, các loại động vật màu đỏ thi nhau ngóc đầu dậy.

b) Thế giới dưới nước

Đáy biển cũng có núi non, thung lũng và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực.

(BAIVIET.COM)