Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2 và đặt câu với mỗi từ ngữ đó ?

Câu hỏi 3: (Trang 112 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2 và đặt câu với mỗi từ ngữ đó ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Bài hát trồng cây trang 112 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Từ sáng sớm, nhiều gánh hàng rong đã đi vào ngõ nhỏ của chúng tôi.

Hai bạn ấy gặp nhau, chẳng biết có chuyện gì vui mà cứ bám vai nhau cười rũ rượi.

(BAIVIET.COM)