Chính tả nghe – viết: Chiếc áo len ( Đoạn 4 )

Câu hỏi 1: (Trang 22 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chính tả nghe – viết: Chiếc áo len ( Đoạn 4 ) – Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Chiếc áo len trang 22 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

(BAIVIET.COM)