Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào?

Câu hỏi 1: (Trang 20, 21 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào? phần soạn bài tập đọc Chiếc áo len trang 20, 21 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Chiếc áo len của bạn Hòa có màu vàng thật đẹp lại có dây kéo ở giữa, có cả mũ để đội khi có gió lạnh hoặc mưa lất phất.

(BAIVIET.COM)