Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn?

Câu hỏi 3 (Trang 127 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn? Phần soạn bài Tập đọc: Công việc đầu tiên trang 126 – 127 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Để rải truyền đơn, chị út nghĩ ra cách là: ba giờ sáng, chị giả đi bán cá như mọi bận. Tay bê rổ cá, bó truyền đơn giắt lên lưng quần. Chị rảo bước, truyền đơn từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thi vừa hết, trời cũng vừa tới sáng.

(BAIVIET.COM)