Chi tiết nào trong bài khiến em nhớ nhất? Vì sao?

Câu hỏi 4 (Trang 46 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chi tiết nào trong bài khiến em nhớ nhất? Vì sao? Phần soạn bài Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc trang 45 – 46 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Học sinh có thể chọn theo nhận thức riêng của mình.

Ví dụ: Em nhớ nhất các chi tiết tả dáng vẻ của A-lếch-xây. Thật đúng là ảnh của một người nước ngoài thân thiện, nhiệt tình, giản dị mà thân mật.

(BAIVIET.COM)