Chi tiết nào nói lên tài săn bắt của bác thợ săn ?

Câu hỏi 1: (Trang 114 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chi tiết nào nói lên tài săn bắt của bác thợ săn ? phần soạn bài tập đọc: Người đi săn và con vượn trang 114 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Chi tiết sau đây nói lên tài săn bắn của bác thợ săn :

Nếu thú rừng nào không may gặp bác ta thì coi như đã tới ngày tận số.

(BAIVIET.COM)