Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục dân làng Kông Hoa?

Câu hỏi 3: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chi tiết nào cho thấy Đại hội rất khâm phục dân làng Kông Hoa? Phần soạn bài tập đọc Người con của Tây Nguyên trang 103, 104 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Chi tiết nhiều người trong Đại hội chạy lên vui mừng đặt Núp lên vai, công kênh đi khắp nhà chứng tỏ Đại hội rất khâm phục thành tích của anh hùng Núp và dân làng Kông Hoa.

(BAIVIET.COM)