Chi tiết nào cho thấy bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất dũng cảm ?

Câu hỏi 2: (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Chi tiết nào cho thấy bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất dũng cảm ? Phần soạn bài Tập đọc: Người tri thức yêu nước trang 27 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Chi tiết: “ông chế ra thuốc chống sốt rét và tự tiêm vào cơ thể mình những liều thuốc đầu tiên” chứng tỏ bác sĩ Đặng Văn Ngữ rất dũng cảm.

(BAIVIET.COM)