Chị của cô bé tìm gặp Pi-e để làm gì?

Câu hỏi 2 (Trang 136 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chị của cô bé tìm gặp Pi-e để làm gì? Chi tiết nào cho biết điều đó? Phần soạn bài Tập đọc: Chuỗi ngọc lam trang 134 – 136 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Chị của cô bé tìm gặp Pi-e để hỏi.

– Chuỗi ngọc này có phải của tiệm Pi-e không?

– Chuỗi ngọc này là thật hay giả?

– Giá của chuỗi ngọc này là bao nhiêu?

– Tại sao lại bán nó cho em gái mình

(BAIVIET.COM)