Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác điều gì?

Câu hỏi 1: (Trang 101 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác điều gì? Phần soạn bài tập đọc Luôn nghĩ đến miền Nam trang 100, 101 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác: Chúng cháu đánh giặc Mĩ đến một trăm năm cũng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác… trăm tuổi.”

(BAIVIET.COM)