Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần?

Câu hỏi 2 (Trang 165 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con trang 165 – 166 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dưới đây vào mô hình cấu tạo vần:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Tố Hữu

Mô hình cấu tạo vần

TiếngVần
Âm điệuÂm chínhÂm cuối
M: tuyếnun

b) Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.

Trả lời:

a)

Soạn bài chính tả nghe viết người mẹ của 51 đứa con sgk tiếng việt lớp 5 tập 1 hình 1

b) xôi – đôi

(BAIVIET.COM)