Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan tổ chức ấy được viết như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 147 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Chép lại tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn sau. Tên các cơ quan tổ chức ấy được viết như thế nào? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Trong lời mẹ hát trang 146 – 147 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM

Công ước về quyền trẻ em là văn bản quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện các quyền của trẻ em trên cơ sở thừa nhận trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt.

Việc soạn thảo Công ước được tiến hàng từ năm 1979. Nhóm công tác của Liên hợp quốc đặc trách việc soạn thảo gồm đại diện của 43 nước thành viên Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc và một số cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc như Tổ chức Nhi đồng Liên hợp quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế cùng khoảng 50 tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Quốc tế về bảo vệ trẻ em, Liên minh Quốc tế Cứu trợ trẻ em, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thụy Điển,…

Sau 10 năm soạn thảo, sửa đổi, ngày 20-11-1989, Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua. Từ ngày 2-9-1990, Công ước có hiệu lực, trở thành luật quốc tế. Đến tháng 12-1996, đã có 187 quốc gia tham gia Công ước.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên của Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em

Theo VŨ NGỌC BÌNH

Chú thích và giải nghĩa

– Công ước: văn bản do nhiều nước cùng kí kết để quy định nguyên tắc và thể lệ giải quyết một vấn đề quốc tế.

– Đề cập: nói đến

– Đặc trách: chịu trách nhiệm riêng về một vấn đề nhất định

– Nhân quyền: quyền con người

– Tổ chức phi chính phủ: tổ chức không phải do chính phủ lập ra

– Đại hội đồng Liên hợp quốc: một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc, bao gồm đại diện tất cả các nước thành viên để bàn bạc và quyết định mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Liên hợp quốc.

– Phê chuẩn: xét duyệt, đồng ý cho thực hiện

Trả lời:

*Tên các cơ quan, tổ chức có trong đoạn văn:

– Liên hợp quốc

– Ủy ban / Nhân quyền / Liên hợp quốc

– Tổ chức / Nhi đồng / Liên hợp quốc

– Tổ chức / Quốc tế / về bảo vệ trẻ em

– Liên minh / Quõc tế / Cứu trợ trẻ em

– Tổ chức / Ân xá / Quốc tế

– Tổ chức / Cứu trợ trẻ em / của Thụy Điển

– Đại hội đồng / Liên hợp quốc

* Cách viết hoa:

– Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó!

– Bộ phận thứ ba là tên địa lí nước ngoài (Thụy Điển – phiên âm theo âm Hán việt — viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó (viết như viết tên riêng Việt Nam).

(BAIVIET.COM)