Cây chuối trong bài văn trên được tả theo trình tự nào? Em còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa?

Câu hỏi (Trang 96 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Cây chuối trong bài văn trên được tả theo trình tự nào? Em còn có thể tả cây cối theo trình tự nào nữa? Phần soạn bài Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối trang 96 – 97 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Cây chuối trong bài văn trên được tả theo trình tự của từng thời kì phát triển của cây: cây chuối con ⟶ cây chuối to ⟶ cây chuối mẹ.

Ta còn có thể tả cây cối theo trình tự khác là tả từ bao quát đến chi tiết từng bộ phận.

(BAIVIET.COM)