Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào?

Giải câu 2 (Trang 90 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Đất Cà Mau, trang 89 – 90 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Cây cối trên đất Cà Mau mọc thành chòm, thành rặng, rễ dài cắm sâu vào lòng đất để chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt.

Người Cà Mau dựng nhà cửa dọc những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì, từ nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)