Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Câu hỏi 1 (Trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6 – 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

(Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng / Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một / giàn ⟶ 14 tiếng).

BAIVIET.COM