Câu thơ của người bạn có gì vô lí?

Câu hỏi 1: (Trang 53 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Câu thơ của người bạn có gì vô lí? Phần soạn bài tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng… tây ! trang 52, 53 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Câu thơ của người bạn Pu-skin vô lí ở chỗ: ông ấy cho rằng mọc trời mọc ở đằng tây, trong khi mặt trời mọc ở đằng đông.

(BAIVIET.COM)