Câu nói ấy thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác như thế nào?

Câu hỏi 2: (Trang 101 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Câu nói ấy thể hiện tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác như thế nào? Phần soạn bài tập đọc Luôn nghĩ đến miền Nam trang 100, 101 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Câu nói ấy thể hiện rõ tình cảm vô cùng kính yêu của đồng bào miền Nam đối với Bác Hồ. Đồng bào miền Nam mong Bác sống thật lâu để sau ngày đất nước thống nhất, sẽ được đón Bác vô thăm. Đồng bào miền Nam luôn mong được gặp Bác.

(BAIVIET.COM)