Câu lục bát nào trong khổ 1 nói lên ý chính của bài thơ ?

Câu hỏi 4: (Trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Câu lục bát nào trong khổ 1 nói lên ý chính của bài thơ ? phần soạn bài Tập đọc: Tiếng ru trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Câu lục bát nào trong khổ 1 nói lên ý chính của bài thơ ?

Trả lời:

Hai câu lục bát sau đây nói lên ý chính của bài thơ : Con người muốn sống con ơi Phải yêu đồng chí, yêu người anh em

Hai câu này muốn khuyên chúng ta phải biết yêu thương mọi người xung quanh: yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em, yêu thương bà con láng giềng, yêu thầy, yêu bạn, yêu đồng đội, yêu đồng chí, yêu nhân loại …

(BAIVIET.COM)