Câu Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế có mấy động từ, mấy tính từ?

Câu hỏi 2 (Trang 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Câu Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế có mấy động từ, mấy tính từ? Phần soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 7 trang 176 – 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Một động từ, hai tính từ. Các từ đó là:

– Động từ:….

– Tính từ:…

b) Hai động từ, hai tính từ. Các từ đó là:

– Động từ:….

– Tính từ:…

c) Hai động từ, một tính từ. Các từ đó là:

– Động từ:….

– Tính từ:…

Trả lời:

ý b

Hai động từ: trở về, thấy, hai tính từ: bình yên, thong thả.

(BAIVIET.COM)