Cậu làm thế nào để thực hiện mong muốn đó?

Câu hỏi 3: (Trang 50 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Cậu làm thế nào để thực hiện mong muốn đó? Phần soạn bài tập đọc: Đối đáp với vua trang 49, 50 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Để thực hiện mong muốn đó, cậu bé Cao Bá Quát đã cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm và khi bị bắt thì la hét, vùng vẫy làm náo động cả lên khiến nhà vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới xét hỏi.

(BAIVIET.COM)