Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng những ai?

Câu hỏi 3 (Trang 5 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng những ai? Phần soạn bài Tập đọc: Bốn anh tài trang 5 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Cẩu Khay cùng với ba người bạn đi diệt trừ yêu tinh. Đó là Nắm tay đóng cọc, lấy tai tát nước, móng tay đục máng.

(BAIVIET.COM)