Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 5 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Bốn anh tài trang 5 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Cẩu Khay lúc còn nhỏ tuổi vóc dáng tuy nhỏ nhưng có thể ăn một lúc hết chín chõ côi, lên 10 tuổi sức đã bằng trai 18, đến năm 15 tuổi đã tinh thông võ nghê. Đặc biết Cẩu Khay có lòng thương dân bản và có chí lớn diệt trừ yêu tinh bảo vẹ cuộc sống bình yên cho dân

(BAIVIET.COM)