Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì ?

Câu hỏi 1 (Trang 87 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu khiến trang 87 – 89 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng:
Mẹ mời sứ giả vào đây cho con!

THÁNH GIÓNG

Trả lời:

Câu: “Mẹ mời sứ giả vào đây cho con!” được dùng để thể hiện một yêu cầu của con đối với mẹ.

(BAIVIET.COM)